تبلیغات
جاذبه های شهر کردکوی
کنکوری‌ها در فرصت باقیمانده چه کنند؟

النگ روستای زیبا:

1- خود را از هرگونه تنش و اضطراب دور نگه‌دارند

2-خانواده‌ها از هر گونه بحث کردن، مقایسه کردن، پیش‌بینی کردن وصحبت کردن در مورد نتیجه آزمون صرف نظر کنند تا از این طریق باعث ایجاد تنش در داوطلبان نشوند.

3- خانواده‌ها از ایجاد تنش در محیط خانه جلوگیری کنند و اجازه بدهند فرزندانشان در آرامش کامل این چند روز باقیمانده تا برگزاری آزمون سراسری را سپری کنند.

4- قبول نشدن و یا نتیجه مطلوب نگرفتن در کنکور پایان راه موفقیت نیست،

5- موفقیت در این آزمون تنها یکی از راه‌های موفقیت است و چه بسا فردی بتواند در جاهای دیگری موفق‌تر باشد

6- داوطلبان آزمون سراسری در فرصت باقیمانده تنها باید به مرور آموخته‌های خود بپردازند و از مطالعه مباحث جدید صرف نظر کنند،

7- مرور آموخته‌های قبلی سبب به‌خاطر آوردن آنها شده و باعث بهبود کارآیی داوطلبان در جلسه آزمون خواهد شد.

8- داوطلبان آزمون سراسری باید در این چند روز باقیمانده تا برگزاری آزمون برنامه خواب خود را تنظیم کنند تا سر جلسه آزمون احساس کسلی و خواب آلودگی نداشته باشند

9- در خواندن سؤالات دقت کنند تا پیام اصلی سؤال را درک کنند

10- داوطلبان آزمون سراسری باید هنگام مطالعه سؤالات دقت و تمرکز کافی داشته باشند، چرا که سؤالات ممکن است دارای نکته انحرافی باشند که سطحی خواندن آنها باعث شود پاسخ اشتباه به سوال داده شود.

11- داوطلبان آزمون سراسری ، اگر پاسخ سؤالی را بلد نبودند وقت خود را تلف نکنند و با زدن یک علامت کنار آن مطالعه مجدد آن سؤال را به بعد موکول کنند و از این طریق زمان خود را بیهوده ازدست ندهند.

12- حواستان به زمان باشد و به این منظور حتما ساعت به همراه داشته باشند.

@alangrostaizibaیعقوب محمودی سه شنبه 22 تیر 1395 - 07:26 ب.ظ نظرات()