تبلیغات
جاذبه های شهر کردکوی
صعود و بازدید گروه تمیشه ازرشته کوههای کوپه داغ

به گزارش النگ روستای زیبا : گروه کوهنوردی سبز تمیشه در دو روز از برنامه های خود توانست صعود و بازدید ازرشته کوههای کوپه داغ و دره ی گزگزوک و دامنه های قله ی چوپان و همچنین صعود به قله ی زکریای پیامبرکه مرز بین ایران و ترکمنستان می باشد را انجام داد.

این صعود چهارنفر اعضای انتخاب شده گروه تمیشه به دعوت مدیریت باشگاههای رزمی_ تاکتیکی استان خراسان شمالی (شهرستان شیروان) انجام گرفت.

یعقوب محمودی دوشنبه 18 مرداد 1395 - 02:55 ب.ظ نظرات()