تبلیغات
جاذبه های شهر کردکوی
شرکت دانش آموزان فرزانه دبیرستان شهید میاندره کردکوی در اردو ملی دانش اموزان سراسر کشور در تهران

النگ روستای زیبا: اردوی ملی دانش آموزان دخترمنتخب استان گلستان در اردوگاه شهیدباهنرتهران به مدت 8روز برگزارشد.دراین اردو دانش آموزان  مدرسه شهیدعلی میاندره کردکوی بنامهای فاطمه زهراگل ،زهرایوسفی وپریسامصدق بعنوان بانشاطترین وخلاقترین دانش آموزا ن  درخشیدند.

همچنین   فاطمه زهراگیلان وگل جهان صالحی بعنوان مربی فرزانگان توانستند در کل گروه  بصورت فعال ایفای نقش کنند.

 یعقوب محمودی یکشنبه 14 شهریور 1395 - 11:22 ب.ظ نظرات()